Haku  

   
   

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilökuntayhdistys Virkut ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueensai henkilökunnan viihtyvyyttä, lisätä henkilökunnan yhteenkuuluvaisuutta, tukea henkilökunnan harrastustoimintaa ja työkyvyn ylläpitämistä. Yhdistys pyrkii järjestämään henkilökunnalle yhteisiä tilaisuuksia, retkiä tai muuta yhteistä toimintaa. Yhdistys ylläpitää ja kehittää sairaanhoitopiiriltä vuokraamiaan Virkkulan ja Hirvijärven vapaa-ajanviettopaikkoja sekä yhdistyksen omistamia Virkkuusamon ja Virkkulevin vapaa-ajanviettopaikkoja. 

Huom! Ajankohtaista

Yhdistys on hyväksynyt sääntömuutoksen 1.1.2023 alkaen. Jatkossa yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää koko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstön työssä viihtymistä, tukea henkilökunnan harrastustoimintaa ja työkyvyn ylläpitämistä sekä lisätä henkilöstön yhteenkuuluvaisuutta. Sääntömuutos on hyväksytty kahdessa varsinaisessa Virkut ry:n kokouksessa.  Uudet säännöt löytyvät Yhdistyksen säännöt -kohdasta. Sääntömuutos vaatii vielä hyväksynnän yhdistysrekisterissä.