Yhdistys

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilökuntayhdistys Virkut ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilökunnan viihtyvyyttä, lisätä henkilökunnan yhteenkuuluvaisuutta, tukea henkilökunnan harrastustoimintaa ja työkyvyn ylläpitämistä. Yhdistys pyrkii järjestämään henkilökunnalle yhteisiä tilaisuuksia, retkiä tai muuta yhteistä toimintaa. Yhdistys ylläpitää ja kehittää sairaanhoitopiiriltä vuokraamiaan Virkkulan ja Hirvijärven vapaa-ajanviettopaikkoja sekä yhdistyksen omistamia Virkkuusamon ja Virkkulevin vapaa-ajanviettopaikkoja. 

   
© Virkut ry 2015